DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi


Profile DBI
DJC Khác
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 260
Chủ tịch DBI - Thạc sĩ Nguyễn Châu Linh
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 130
Phó chủ tịch DBI - Danny Võ
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 91
Phó chủ tịch DBI - Thạc sĩ Kiều Công Thược
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 97
Giám đốc DBI - Thạc sĩ Phan Thị Anh Đào
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 131
Phó giám đốc DBI - Chi Nguyễn
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 114
Trưởng ban đào tạo DBI - Tiến sĩ Khiêm Nguyễn
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 154
Trưởng ban nội chính DBI - Nguyễn Thị Anh Thư
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 104