DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi


Profile DBI
DJC Khác
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 209
Chủ tịch DBI - Thạc sĩ Nguyễn Châu Linh
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 63
Phó chủ tịch DBI - Danny Võ
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 40
Phó chủ tịch DBI - Thạc sĩ Kiều Công Thược
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 45
Giám đốc DBI - Thạc sĩ Phan Thị Anh Đào
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 69
Phó giám đốc DBI - Chi Nguyễn
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 60
Trưởng ban đào tạo DBI - Tiến sĩ Khiêm Nguyễn
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 60
Trưởng ban nội chính DBI - Nguyễn Thị Anh Thư
DJC Profile
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 57